This project is read-only.
Project Description
Als Groep 3 hebben we van opdrachtgever Jorg Visch de opdracht gekregen een online discussieplatform te realiseren, genaamd Quaack.

Jorg Visch van het NOH-I heeft ons benaderd voor het realiseren van een webapplicatie dat verschillende manieren van digitale communicatie bundelt. Hij is de opdrachtgever en tevens onze contactpersoon voor alle vragen die we hebben omtrent dit project.

Er worden verschillende tijdstippen tijdens het traject gespecificeerd om informatie uit te wisselen en de voortgang te bespreken.

Het doel is het realiseren van een online discussieplatform. Deze dient aan de eisen te voldoen zoals ze zijn gespecificeerd én te worden geaccepteerd in het acceptatieplan.
Dit bestaat uit een functioneel- en een technisch ontwerp die zal worden beoordeeld door de opdrachtgever of dit voldoet aan de gestelde eisen.

Last edited Jun 24, 2013 at 7:03 AM by Gilian86, version 2